Gizlilik Sözleşmesi - www.Alisma.com.tr

  

1. Kullanıcı Kişisel Bilgileri


Kullanıcılar, www.Alisma.com.tr web sitesi üzerinden talep açılması için isim, mobil ve sabit iletişim bilgileri, e-posta adresi, talep konusu mal ve/ veya hizmetin ifasının gerçekleştirilmesinin talep edildiği yer, talep konusu malın teslimi ve firma tarafından tanzim edilen faturanın ibrazı karşılığında yapılacak olan ödemenin türü, araç bilgileri gibi konularda www.Alisma.com.tr yönetimine ve firmaya doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Söz konusu bilgiler çağrı merkezi ve firma arasında iletişim, şirket içi gereksinimler ve hukuki açıdan ihtiyaç duyulan haller için kullanılabilir. Kullanıcıların kişisel bilgileri burada belirtilen konular dışında hiçbir gerekçe ile üçüncü kişiler ile ticari menfaat için veya başkaca bir sebeple paylaşılamaz veya satılamaz.

 

2. Kullanıcı E-posta Adresi
 

Kullanıcıların www.Alisma.com.tr web sitesine üye olmak için bilgisini verdikleri e-posta adresleri yalnızca www.Alisma.com.tr sistemine dahil olan firma ve www.Alisma.com.tr yönetimi tarafından online iletişim, promosyon bilgilendirmeleri, kullanıcı tarafından açılan taleplerin teyidi veya taleplerin sisteme katılmış olan firma tarafından karşılanamaması ya da başkaca problemlerin vuku bulduğu hallerde kullanıcıları bilgilendirmek amaçlı kullanılabilir. E-posta adresi bilgisinin www.Alisma.com.tr kullanıcısı olmak için paylaşılması mecburidir. www.Alisma.com.tr kullanıcıların e-posta bilgisini mevzuata aykırı şekilde kullanmayacağını taahhüt eder.

  

 

3. Kişisel Verilerin Güvenliği

www.Alisma.com.tr sitesi üzerinde kullanıcı kimliğine hukuki anlamda gerçek kişiler ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Kişilerin www.Alisma.com.tr web sitesi üzerinde site yönetimi ve sisteme katılan firmalar ile paylaşmış oldukları kişisel veriler gizlidir. Kişisel veriler www.Alisma.com.tr üzerinden açılan taleplerin ifası, www.Alisma.com.tr site yönetimince yürütülecek olan pazarlama faaliyetleri ve reklamlar, promosyonlar, web sitesi ve firmalar için yapılacak analiz ve incelemeler, destek faaliyetleri, yasanın veya mahkeme kararlarının emrettiği durumlar haricinde kullanılamaz, üçüncü kişiler ile paylaşılmaz veya üçüncü kişilere ticari menfaat veya başkaca bir sebeple satılmaz. www.Alisma.com.tr web sitesi yönetimince yürütülecek olan pazarlama faaliyetleri ve reklamlarda kişisel verilerin kullanılması ancak söz konusu verilerin anonimleştirilmesi sonucu mümkün olacaktır. Bu sebeple doğrudan kişinin kimliğinin ifşasını sağlayacak bilgiler (açık adres, telefon numarası, ad ve soyad) pazarlama ve reklam faaliyetlerinde doğrudan kullanılmaz.